Thời khóa biểu tuần 50 năm học 2021-2022

  25/07/2022

THỜI KHÓA TUẦN 50 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 25/07/2022 đến ngày 31/07/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 50 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới