Thời khóa biểu tuần 50 năm học 2019 - 2020

  16/07/2020

LỊCH HỌC TUẦN 50 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày20/07/2020 đến ngày 26/07/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 50 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới