Thời khóa biểu tuần 49 năm học 2021-2022

  15/07/2022

THỜI KHÓA TUẦN 49 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 18/07/2022 đến ngày 24/07/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 49 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới