Thời khóa biểu tuần 49 năm học 2019 - 2020

  08/07/2020

LỊCH HỌC TUẦN 49 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày13/07/2020 đến ngày 19/07/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 49 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới