Thời khóa biểu tuần 48 năm học 2021-2022

  08/07/2022

THỜI KHÓA TUẦN 48 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 11/07/2022 đến ngày 17/07/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 48 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới