Thời khóa biểu tuần 48 năm học 2019 - 2020

  02/07/2020

LỊCH HỌC TUẦN 48 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày06/07/2020 đến ngày 12/07/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 48 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới