Thời khóa biểu tuần 47 năm học 2018 - 2019

  27/06/2019

LỊCH HỌC TUẦN 47 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 01/07/2019 đến ngày 07/07/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 47 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới