Thời khóa biểu tuần 46 năm học 2021-2022

  23/06/2022

THỜI KHÓA TUẦN 46 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 27/06/2022 đến ngày 02/07/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 46 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới