Thời khóa biểu tuần 46 năm học 2019 - 2020

  19/06/2020

LỊCH HỌC TUẦN 46 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày 22/06/2020 đến ngày 28/06/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 46 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới