Thời khóa biểu tuần 46 năm học 2018 - 2019

  21/06/2019

LỊCH HỌC TUẦN 46 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 24/06/2019 đến ngày 30/06/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 46 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới