Thời khóa biểu tuần 45 năm học 2021-2022

  18/06/2022

THỜI KHÓA TUẦN 45 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 20/06/2022 đến ngày 26/06/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 45 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới