Thời khóa biểu tuần 45 năm học 2019 - 2020

  11/06/2020

LỊCH HỌC TUẦN 45 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày 15/06/2020 đến ngày 21/06/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 45 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới