Thời khóa biểu tuần 45 năm học 2018 - 2019

  14/06/2019

LỊCH HỌC TUẦN 45 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 17/06/2019 đến ngày 23/06/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 45 đối với sinh viên toàn trường như sau:

 

Bình luận

Tin tức mới