Thời khóa biểu tuần 44 năm học 2021-2022

  09/06/2022

THỜI KHÓA TUẦN 44 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 13/06/2022 đến ngày 19/06/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 44 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới