Thời khóa biểu tuần 44 năm học 2019 - 2020

  05/06/2020

LỊCH HỌC TUẦN 43 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày 08/06/2020 đến ngày 14/06/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 44 đối với sinh viên toàn trường như sau:

 

Bình luận

Tin tức mới