Thời khóa biểu tuần 44 năm học 2018 - 2019

  07/06/2019

LỊCH HỌC TUẦN 44 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 10/06/2019 đến ngày 16/06/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 44 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới