Thời khóa biểu tuần 43 năm học 2021-2022

  02/06/2022

THỜI KHÓA TUẦN 43 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 06/06/2022 đến ngày 12/06/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 43 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới