Thời khóa biểu tuần 43 năm học 2019 - 2020

  29/05/2020

LỊCH HỌC TUẦN 43 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày 01/06/2020 đến ngày 07/06/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 43 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới