Thời khóa biểu tuần 43 năm học 2018 - 2019

  31/05/2019

LỊCH HỌC TUẦN 43 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 03/06/2019 đến ngày 09/06/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 43 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới