Thời khóa biểu tuần 42 năm học 2021-2022

  25/05/2022

THỜI KHÓA TUẦN 42 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 30/05/2022 đến ngày 05/06/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 42 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới