Thời khóa biểu tuần 42 năm học 2018 - 2019

  24/05/2019

LỊCH HỌC TUẦN 42 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 27/05/2019 đến ngày 02/06/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 42 đối với sinh viên toàn trường như sau:

 

Bình luận

Tin tức mới