Thời khóa biểu tuần 41 năm học 2019 - 2020

  15/05/2020

LỊCH HỌC TUẦN 41 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày 18/05/2020 đến ngày 24/05/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 41 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới