Thời khóa biểu tuần 41 năm học 2018 - 2019

  17/05/2019

LỊCH HỌC TUẦN 41 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 41 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới