Thời khóa biểu tuần 40 năm học 2021-2022

  12/05/2022

THỜI KHÓA TUẦN 40 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 16/05/2022 đến ngày 22/05/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 40 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới