Thời khóa biểu tuần 40 năm học 2019 - 2020

  08/05/2020

LỊCH HỌC TUẦN 40 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày 11/05/2020 đến ngày 17/05/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 40 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới