Thời khóa biểu tuần 40 năm học 2018 - 2019

  10/05/2019

LỊCH HỌC TUẦN 40 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 13/05/2019 đến ngày 19/05/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 40 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới