Thời khóa biểu tuần 39 năm học 2018 - 2019

  03/05/2019

LỊCH HỌC TUẦN 39 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 06/04/2019 đến ngày 12/05/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 39 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới