Thời khóa biểu tuần 38 năm học 2021-2022

  02/05/2022

THỜI KHÓA TUẦN 38 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 02/05/2022 đến ngày 08/05/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 38 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới