Thời khóa biểu tuần 38 năm học 2020-2021

  29/04/2021

THỜI KHÓA TUẦN 38 NĂM HỌC 2020-2021

Áp dụng từ ngày 03/05/2021 đến ngày 09/05/2021

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 38 năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới