Thời khóa biểu tuần 38 năm học 2018 - 2019

  25/04/2019

LỊCH HỌC TUẦN 38 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 29/04/2019 đến ngày 05/05/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 38 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới