Thời khóa biểu tuần 37 năm học 2021-2022

  21/04/2022

THỜI KHÓA TUẦN 37 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 25/04/2022 đến ngày 01/05/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 37 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới