Thời khóa biểu tuần 37 năm học 2020-2021

  23/04/2021

THỜI KHÓA TUẦN 37 NĂM HỌC 2020-2021

Áp dụng từ ngày 26/04/2021 đến ngày 02/05/2021

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 37 năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới