Thời khóa biểu tuần 37 năm học 2018 - 2019

  19/04/2019

LỊCH HỌC TUẦN 37 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 22/04/2019 đến ngày 28/04/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 37 đối với sinh viên toàn trường như sau:

 

Bình luận

Tin tức mới