Thời khóa biểu tuần 36 năm học 2021-2022

  15/04/2022

THỜI KHÓA TUẦN 36 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 18/03/2022 đến ngày 24/04/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 36 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới