Thời khóa biểu tuần 36 năm học 2020-2021

  16/04/2021

THỜI KHÓA TUẦN 36 NĂM HỌC 2020-2021

Áp dụng từ ngày 19/04/2021 đến ngày 25/04/2021

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 36 năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới