Thời khóa biểu tuần 36 năm học 2018 - 2019

  12/04/2019

LỊCH HỌC TUẦN 36 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 15/04/2019 đến ngày 21/04/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 36 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới