Thời khóa biểu tuần 35 năm học 2021-2022

  09/04/2022

THỜI KHÓA TUẦN 35 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 11/03/2022 đến ngày 17/04/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 35 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới