Thời khóa biểu tuần 35 năm học 2020-2021

  09/04/2021

THỜI KHÓA TUẦN 35 NĂM HỌC 2020-2021

Áp dụng từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 35 năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới