Thời khóa biểu tuần 35 năm học 2018 - 2019

  05/04/2019

LỊCH HỌC TUẦN 35 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 08/04/2019 đến ngày 14/04/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 35 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới