Thời khóa biểu tuần 34 năm học 2021-2022

  01/04/2022

THỜI KHÓA TUẦN 34 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 04/03/2022 đến ngày 10/04/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 34 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới