Thời khóa biểu tuần 34 năm học 2020-2021

  02/04/2021

THỜI KHÓA TUẦN 34 NĂM HỌC 2020-2021

Áp dụng từ ngày 05/04/2021 đến ngày 11/04/2021

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 34 năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới