Thời khóa biểu tuần 34 năm học 2018 - 2019

  29/03/2019

LỊCH HỌC TUẦN 34 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 01/04/2019 đến ngày 07/04/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 34 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới