Thời khóa biểu tuần 33 năm học 2020-2021

  26/03/2021

THỜI KHÓA TUẦN 33 NĂM HỌC 2020-2021

Áp dụng từ ngày 29/03/2021 đến ngày 04/04/2021

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 33 năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới