Thời khóa biểu tuần 33 năm học 2018 - 2019

  22/03/2019

LỊCH HỌC TUẦN 33 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 25/03/2019 đến ngày 31/03/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 33 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới