Thời khóa biểu tuần 32 năm học 2018 - 2019

  15/03/2019

LỊCH HỌC TUẦN 32 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 32 đối với sinh viên toàn trường như sau:

 

Bình luận

Tin tức mới