Thời khóa biểu tuần 31 năm học 2021-2022

  09/03/2022

THỜI KHÓA TUẦN 31 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 14/03/2022 đến ngày 20/03/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 31 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới