Thời khóa biểu tuần 31 năm học 2020-2021

  12/03/2021

THỜI KHÓA TUẦN 31 NĂM HỌC 2020-2021

Áp dụng từ ngày 15/03/2021 đến ngày 21/03/2021

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 31 năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới