Thời khóa biểu tuần 31 năm học 2019 - 2020

  05/03/2020

LỊCH HỌC TUẦN 31 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày 09/03/2020 đến ngày 15/03/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 31 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới