Thời khóa biểu tuần 31 năm học 2018 - 2019

  08/03/2019

LỊCH HỌC TUẦN 31 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 11/03/2019 đến ngày 17/03/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 31 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới