Thời khóa biểu tuần 30 năm học 2021-2022

  02/03/2022

THỜI KHÓA TUẦN 30 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 07/03/2022 đến ngày 13/03/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 30 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới